Isäntäperhe

ISÄNTÄPERHE

Isäntäperheellä on tärkeä rooli vaihto-ohjelman sujumisessa. Isäntäperheet ovat normaaleja perheitä, jotka hakevat mukaan vaihto-ohjelmaan. He ovat saattaneet kuulla vaihdosta esimerkiksi ystäviltä, tuttavaperheiltään tai heidän oma perheenjäsenensä on voinut olla vaihto-oppilas. Osalla perheistä on ollut vaihto-oppilaita ennenkin ja osa perheistä toimii isäntäperheenä ensimmäistä kertaa.

Isäntäperheitä on erilaisia. Isäntäperheen valintaan ei vaikuta uskonto, ihonväri tai sosioekonominen tausta. Kaikki isäntäperheet tarkistetaan ja he joutuvat myös käymään läpi tarkan hakuprosessin ennen kuin he saavat toimia isäntäperheenä. Tärkeää on, että he voivat tarjota vaihto-oppilaalle turvallisen kodin ja että he voivat auttaa ja neuvoa vaihto-oppilasta, joka on saapunut vieraaseen maahan ja kulttuuriin.